NEWSLETTER POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO, Numer 3

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z radością oddajemy w Wasze ręce trzeci numer Newslettera PTP. Mamy nadzieję że każdy znajdzie w nim coś interesującego. Przekazujemy sprawy, które są ważne dla naszego środowiska, a więc informacje o nowych aktach prawnych, pojawiających się metodach diagnostycznych, szkoleniach i konferencjach, nowinkach naukowych oraz wiadomości z życia Towarzystwa. Prezentujemy  działające sekcje i oddziały PTP.  Chcielibyśmy żeby każdy z nas, psychologów, poczuł się częścią społeczności profesjonalistów. 

Zapraszamy do lektury!

 

 • List do członków PTP  
 • PTP jest członkiem European Federation of Psychology Associations (EFPA).
 • Jakie daje to możliwości współdziałania psychologów Europie 
 • Joanna Rączaszek-Leonardi i Piotr Krynicki: Możliwość komunikacji werbalnej u osób po operacji krtani
 • Krzysztof Madej: Neurostymulacja szansą na terapię wielu zaburzeń;
 • Ewa Ramus: Eye Tracking
 • Katarzyna Sarnicka: OZZP Manifestacja Psychologów
 • Zofia Milska-Wrzosińska: Psychoterapia dziś. Rozmowy
 • Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska: Uzależnienia behawioralne
 • Dariusz Parzelski: Informacje o  konferencjach dla psychologów odbywających się  w  okresie od września 2018 do lutego 2019 roku.
 • Andrzej Kędzierski: Mobilny punktu pierwszej pomocy psychologicznej w oddziale PTP w Olsztynie
 • Monika Tarnowska, Dariusz Parzelski: Warszawski Oddział Terenowy PTP
 • Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak: TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

 • Przegląd Psychologiczny: numer tematyczny 2/2018: Doświadczanie zdarzeń traumatycznych – konsekwencje i pomiar
 • Maja Filipiak: Reaktywacja Nowin Psychologicznych 

Zespół Redakcyjny:

Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Maja Filipiak, Adam Tarnowski, Dariusz Parzelski, Tomasz Orzechowski

kontakt@newsletterptp.pl

DWUMIESIĘCZNIK