NEWSLETTER POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO, Numer 2

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Z radością oddajemy w Wasze ręce drugi numer Newslettera PTP. Mamy nadzieję że każdy znajdzie w nim coś interesującego. Przekazujemy sprawy, które są ważne dla naszego środowiska, a więc informacje o nowych aktach prawnych, pojawiających się metodach diagnostycznych, szkoleniach i konferencjach, nowinkach naukowych oraz wiadomości z życia Towarzystwa. Prezentujemy  działające sekcje i oddziały PTP.  Chcielibyśmy żeby każdy z nas, psychologów, poczuł się częścią społeczności profesjonalistów. 
Zapraszamy do lektury!
 • RODO - Informacje dla psychologów
 • EuroPsy - informacje dla Studentów, Praktyków, Uczelni
 • Europejski Certyfikat Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji
 • Stanowiska PTP
 • Adam Tarnowski: Kolokwia Psychologiczne
 • Neil Dagnall i Ken Drinkwater: Jak psychologia może wyjaśnić naukowo zjawiska paranormalne

   

 • Sławomir Makowski: OZZP, Konieczna jest reanimacja Naszej Ustawy o Zawodzie Psychologa - wkrótce protest psychologów!
 • Russ Harris: Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce; Relacje na huśtawce.
 • Matthew McKay, Patrick Fanning, Avigail Lev, Michelle Skeen: Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań
 • Dariusz Parzelski: Informacje o 21 konferencjach dla psychologów odbywających się  w  okresie od lipca do listopada 2018 roku.
 • Marzanna Farnicka: 50- lecie powstania Oddziału Terenowego PTP w Zielonej Górze,
 • Bogusława Supierz – Nowińska: Świętokrzyskie dni profilaktyki z oddziałem PTP Kielce

   

   

 • Przegląd Psychologiczny: numer tematyczny 2/2018: Doświadczanie zdarzeń traumatycznych – konsekwencje i pomiar
 • Maja Filipiak: Reaktywacja Nowin Psychologicznych 

 • Emilia Wrocławska-Warchala: SCID-5-PD  Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny

Zespół Redakcyjny:

Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Maja Filipiak, Adam Tarnowski, Dariusz Parzelski, Tomasz Orzechowski

kontakt@newsletterptp.pl

DWUMIESIĘCZNIK