NEWSLETTER POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO, Numer 5

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z radością oddajemy w Wasze ręce piąty numer Newslettera PTP. Przekazujemy sprawy, które są ważne dla naszego środowiska. W większości jest on poświęcony ostatnie-mu Walnemu Zgromadzeniu. Znajdą się w nim też aktualne i regularne tematy – prace nad Ustawą o Zawodzie Psychologa, doniesienia z obszaru praktyki, informacje o konferencjach, i narzędziach diagnostycznych. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś interesującego.

Zapraszamy do lektury!

  • Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji: Łukasz Baka
  • Przegląd Psychologiczny, numer tematyczny 3/2018: PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH - PSYCHOLOGIA ZDOLNOŚCI

Zespół Redakcyjny:

Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Maja Filipiak, Adam Tarnowski, Dariusz Parzelski, Tomasz Orzechowski

kontakt@newsletterptp.pl

DWUMIESIĘCZNIK