PTP – SEKCJE I ODDZIAŁY

25 maja 2018r. - Oddział terenowy PTP w Zielonej Górze rozpoczął świętowanie Jubileuszu 50- lecia powstania

Marzanna Farnicka

25 maja 2018r. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, które było kulminacją obchodów Pięćdziesięciolecia istnienia Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1968-2018). W ramach obchodów Oddział podjął inicjatywę rekonstrukcji swojej historii, jej prezentacji w formie broszury oraz organizacji spotkania wspomnieniowego wraz z bankietem oraz otwartych seminariów naukowych pod tytułem: „Fakty i mity w psychologii- rewizja uznanych prawd”.

Realizowanie tego planu rozpoczęto od października 2017 roku. Doprowadzenie do końca każdej z tych inicjatyw wymagało pracy i zaangażowania się poszczególnych członków oddziału. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim, którzy zachcieli się włączyć, dziękuję za ich poświęcony czas, energię i życzliwość.

Kulminacyjnym momentem świętowania Jubileuszu było spotkanie, które odbyło się w zielonogórskiej Palmiarni 25 maja. Atmosferę tego spotkania tworzyli psychologowie- pionierzy (niektórzy już nieobecni), którzy swoją pracą i życiem przepełnionym misją bycia psychologiem tworzyli zręby środowiska psychologicznego na Ziemiach Odzyskanych, aktualni członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni Goście. Dziękujemy za udział Przewodniczącej PTP – dr Małgorzacie Toeplitz-Winiewskiej i Przewodniczącej Oddziału PTP z Poznania dr Jadwidze Łuczak – Wawrzyniak. Cieszymy się że byłyście z nami!

W czasie trwania i realizacji projektu Jubileusz- historia stała się pretekstem do bycia bliżej zarówno w doświadczaniu i poznawaniu siebie w bliższych relacjach, ale także nas jako grupy. Historia społeczności psychologów skupionych przy oddziale terenowym PTP w Zielonej Górze odkryła nie tylko fakty, ale i zmieniającą się rolę Towarzystwa. Na podstawie zrekonstruowanej przez jedną naszych koleżanek (Magdalenę Różak) historii dowiedzieliśmy się, że początki tworzenia się środowiska psychologów sięgają roku 1952, gdy do Zielonej Góry po studiach przyjechała pierwsza psycholog- pani Janina Piotrowska. Wraz z nią inni psychologowie przybyli do Zielonej Góry organizowali się w ramach Sekcji Psychologii przy Ośrodku Badawczo- Naukowym Lubuskiego Towarzystwa Kultury (potem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego) oraz PTP. W latach 1958 – 1967 oddział zielonogórski był częścią oddziału Poznańskiego PTP.

Co ciekawe w 1984r. w podziękowaniu za przyznanie odznaki Zasłużony dla PTP pani Piotrowska zawarła życzenie, które nadal jest aktualne: „abyśmy w powodzi metod, testów i publikacji nie zagubili człowieka. Człowiekowi z racji naszego zawodu mamy zadanie pomagać, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach.”

Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że z okazji Jubileuszu rozpoczęliśmy etap spotkań, w których historia łączy się z teraźniejszością a teraźniejszość z przyszłością. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali i świętowali z nami ten piękny Jubileusz!

Świętokrzyskie dni profilaktyki z oddziałem PTP Kielce

Bogusława Supierz – Nowińska

Oddział PTP w Kielcach uczestniczy od wielu lat w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki, które organizuje w naszym województwie corocznie w maju Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. W bieżącym roku podjęliśmy razem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów Oddziałem Terenowym przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy wspólną inicjatywę udziału w tych Dniach. Nasze doświadczenia pokazują, że jest to bardzo wartościowa inicjatywa i może być inspiracją dla kolegów i koleżanek z innych oddziałów.

Przygotowana została przez psychologów Danutę Glandę i Macieja Neugebauera (członków naszego Oddziału oraz członków OZZP) prezentacja multimedialna w zakresie promocji zdrowia psychicznego pt.: „Choroba  psychiczna – fakty i mity”. Oferta skierowana została do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich i miała na celu między innymi „odczarowanie” często nieprawdziwych i krzywdzących informacji na temat ludzi borykających się z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Oprócz funkcji edukacyjnej była to też okazja do nawiązania kontaktu z młodzieżą oraz wspólnej dyskusji. Poruszono zagadnienia dotyczące stereotypów, obaw i lęków, odbioru ludzi chorych przez rówieśników. Zwrócono uwagę na problemy, z jakimi mogą się  borykać chorzy w codziennym funkcjonowaniu (np. odrzucenie przez grupę rówieśniczą, przemoc, trudności w nauce).  Omówiono z młodymi ludźmi, tak ważne na ich etapie rozwojowym, zagadnienia dotyczące  zdrowia i higieny psychicznej. Wyjaśniono obszary pracy  psychologa, psychoterapeuty i psychiatry, gdyż w trakcie dyskusji okazało się, że  bardzo często zawody te są mylone ze sobą a  informacje, którymi dysponują młodzi ludzie odbiegają od rzeczywistości.

Spotkania z młodzieżą odbyły się w 11 szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, m.in. w Kielcach, Jędrzejowie, Pińczowie, Chmielniku, Busku Zdroju i Gackach. Wzięło w nich udział około 260 uczniów. W niektórych szkołach spotkania te miały charakter wykładowy zaś w innych przyjmowały formę warsztatową. Zorganizowanie ilości uczniów oraz formy pracy z nimi (jedna klasa czy kilka klas w świetlicy) pozostawiliśmy dyrektorom wybranych placówek. Z informacji zwrotnych, jakie uzyskaliśmy od osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie wiemy, że w przyszłości  warto podejmować działania skierowane do młodych ludzi. Efektywniejsza jednak wydaje się forma pracy w małej grupie niż wykłady dla większej ilości osób.

Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony młodzieży. Uczniowie po części wykładowej zadawali dużo interesujących pytań, byli zaangażowani oraz zgłaszali potrzebę ponownego przeprowadzania podobnych spotkań o tematyce zdrowia psychicznego w przyszłym roku szkolnym.

Warto podkreślić, iż grupa uczniów w jednym z kieleckich liceów, która w marcu tego roku utworzyła Koło Psychologiczne pod opieką psychologa szkolnego zainspirowana spotkaniami postanowiła kontynuować działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego. Zadecydowano, że we wrześniu roku szkolnego 2018/2019 Koło zorganizuje spotkania z tematyki zaburzeń psychicznych dla całej społeczności szkolnej. Planują przekaz interaktywny w formie filmu oraz prelekcji mającej na celu poszerzanie świadomości odnośnie depresji oraz zaburzeń odżywiania.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w nasze działania. Liczymy również w przyszłości na większe chęci naszego lokalnego środowiska psychologicznego w angażowanie się we wspólne inicjatywy na rzecz szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.

Korzystając z okazji życzymy Państwu udanych urlopów i wypoczynku tak ważnego dla zachowania radości i równowagi psychicznej 🙂