PTP – SEKCJE I ODDZIAŁY

Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach wydarzeń traumatycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie rozpoczyna działalność

Andrzej Kędzierski, Przewodniczący Oddziału w Olsztynie

W listopadzie 2016 roku w Olsztynie Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego pod patronatem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję  nt. Teoria i praktyka interwencyjnej pomocy psychologicznej w sytuacjach masowych wydarzeń traumatycznych-ku praktykom aplikacyjnym w społecznościach lokalnych.

Podsumowując konferencję przewodniczący oddziału PTP w Olsztynie Andrzej Kędzierski, postawił wówczas pytanie:  Czy, a jeśli tak, to ku jakiemu rozwiązaniu  modelowemu należy zmierzać  tworząc ośrodek interwencji kryzysowej w naszym województwie, który oferowałby pomoc  w kryzysach rodzinnych, suicydalnych, psychospołecznych, ostrych kryzysach sytuacyjnych (utraty, żałoby) i  zdarzeń masowych poza miejscem zdarzenia?

Żaden z uczestników – zarówno  naukowców jak i praktyków nie miał wątpliwości, że na taką pomoc ludzie w kryzysach oczekują i przyjście im z pomocą w tak trudnych przeżyciach, powinno mieć miejsce. Również uczestniczący w konferencji urzędnicy byli przekonani do idei pomocy kryzysowej, ale nie istniały gotowe rozwiązania administracyjne, które można by było wprost  implementować. Wcześniejsze działania podejmowane przez olsztyński PTP pozwoliły na zbudowanie profesjonalnego zespołu interwentów przeszkolonego przez specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Krakowie. Ten zasób ludzki był jednym z podstawowych argumentów do podejmowania dalszych działań w celu nadania struktury organizacyjnej. Pojawiły się pomysły i w czerwcu b.r. bariery zostały pokonane. Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem. Bez wahania psychologiczny zespół interwentów przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim zdecydował o aplikowaniu do konkursu z  projektem na stworzenie mobilnego punktu pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach indywidualnych, mnogich, masowych wydarzeń traumatycznych w terminie realizacji 01.08.2018 r.- 31.12.2018 r.

Dziś możemy powiedzieć, że Mobilny punkt pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego w sytuacjach traumatycznych rozpoczyna swoją działalność. Będziemy dostępni przez cały tydzień i przez całą dobę dyżurując pod numerem telefonu 730-822-320. Pomoc będzie bezpłatna (otrzymaliśmy dofinansowanie) , w miejscu zdarzenia, skierowana bezpośrednio do osób doświadczających sytuacji kryzysowej oraz otoczenia, świadków i innych interwentów.

Nasze dotychczasowe doświadczenia z  przeprowadzonych w kilku powiatach interwencji przekonują, że udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia minimalizuje koszty psychologiczne osób doświadczających traumy. Udzielenie wsparcia w miejscu dogodnym dla doświadczających jej ułatwia szybkie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, którego żadna placówka w takiej formie i tak szybko  na terenie naszego województwa nie proponuje.

Życzcie nam powodzenia

 

 

Warszawski Oddział Terenowy PTP

Monika Tarnowska, Dariusz Parzelski

Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP w składzie: Monika Tarnowska (Przewodnicząca), Dariusz Parzelski, Maja Filipiak, Bartosz Zalewski, Małgorzata Krasuska działa od 13 grudnia 2014 r. Główne cele, sformułowane przez Zarząd odnoszą się do wsparcia procesu integracji środowiska członków WOT PTP (wymiany myśli i doświadczeń psychologów) oraz upowszechniania współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej oraz przykładów dobrych praktyk. Aktualnie WOT PTP zrzesza ponad 1200 Członków. Siedzibą WOT PTP od 2015 roku jest mieszkanie przy ul. Mickiewicza 64/66 w Warszawie, podarowane przez Śp. Kol. Barbarę Kapiszewską-Kochanowską.

WOT PTP jest obecny w internecie pod adresem: www.wotptp.waw.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Warszawski-Oddział-Terenowy-PTP-1598132900406771/?ref=bookmarks ). Prowadzimy również cykliczny Biuletyn dla naszych członków: biuletyn.wotptp.waw.pl. Naszymi autorami są: dr Daniel Bąk, dr Marcin Biernacki, dr Aleksandra Cisłak, dr Aleksandra Jaworowska, dr Łukasz Tanaś, dr Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik oraz dr Piotr Zieliński.

Dla naszych członków staramy się organizować atrakcyjne wykłady, szkolenia i prelekcje, np.:

  • Wykład pt. „Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie” przygotowany przez prof. dr hab. Katarzynę Schier,
  • Spotkanie pt. „Tajemnica zawodowa i odpowiedzialność prawna psychologa”, prowadzone przez dr Agnieszka Fiutak
  • Seminarium dotyczące Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP) poprowadzone przez Annę Uściłowską.

Zachęcamy naszych członków do aktywnego uczestnictwa w Grupach tematycznych WOT PTP: Psychoterapia osób dorosłych, Psycholog w oświacie, Psychologia transportu, Dzieci i młodzież – profilaktyka i terapia, Psychodietetyka, Arteterapia oraz Praca z osobami w wieku późnej dorosłości.

16 września 2018 roku odbędzie się spotkanie członków WOT PTP, którego celem jest wybór delegatów WOT PTP na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w tym roku odbywać się ono będzie w dniach 30 listopada – 2 grudnia).  Wybór delegatów będzie poprzedzony wystąpieniem

  • prof. Adama Tarnowskiego z Wydziału Psychologii UW pt. „Komunikacja i wspólne działanie”.
  • Tego dnia odbędą się także dwa równolegle wydarzenia. Wystąpienie Patryka Siewerta – Konsultanta Ochrony Danych Osobowych  z firmy Soczko & Partnerzy, zatytułowane "RODO w gabinecie psychologa", dotyczyć będzie podstawowych wymogów nakładanych na gabinety psychologiczne przez RODO i rozwiązań, jakie psycholodzy powinni w związku z tym wdrożyć.
  • Trzecie z wydarzeń to warsztat, który poprowadzi Dorota Jagura – psycholog z firmy BIOMED Neurotechnologie, prezentujący metodę Warnkego. Jest to eksperymentalna metoda terapii (proces naukowej weryfikacji tej metody w Polsce trwa) skierowana dla osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowo-słuchowych.

Mamy nadzieję, że powyższe propozycje spotkają się z zainteresowaniem członków WOT PTP.