PRAKTYKA – NOWE ROZWIĄZANIA I REGULACJE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Manifestacja Psychologów, 22 września 2018r.

Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca ZK OZZP

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów jest organizacją stosunkowo młodą, jednak w naszych działaniach od początku priorytetem była zarówno poprawa warunków pracy i płacy psychologów, integracja środowiska psychologów, jak również zmiana obecnej sytuacji prawnej naszego zawodu. Przede wszystkim chodzi o kwestie braku przepisów wykonawczych do aktualnie obowiązującej Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów czy wdrożenie nowej regulacji prawnej tej ustawy. 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w minionych latach podejmowało szereg działań, aby zmienić tę sytuację, między innymi były przeprowadzone konsultacje społeczne w 2013 roku, stworzono Białą Księgę. Założenia do projektu nowej regulacji i w końcu projekt nowej Ustawy autorstwa  PTP.

Obecnie OZZP podjęło kolejne działania, w kwietniu tego roku odbyło się spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, rezultatem tego było zwrócenie się Ministra Zdrowia i rekomendacja Zespołu w sprawie zebrania i analizy zasobów kadrowych psychologów pracujących w ochronie zdrowia przy jednoczesnym zróżnicowaniu dróg kształcenia psychologów. Ponadto spotkaliśmy się z Rzecznikiem Praw Dziecka, który w oficjalnym komunikacie poparł nasze działania i zwrócił uwagę na konieczność uregulowania prawnego zawodu psychologa.

Nawiązaliśmy kontakt z biurem Rzecznika Praw Pacjenta oraz czekamy na spotkanie z Panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Bardzo istotne w naszej ocenie było także spotkanie z Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim, podczas którego Pan Minister obiecał nas wspomóc w dążeniu do uregulowania prawnego naszego zawodu oraz pomóc w zebraniu danych i analizie zasobów kadrowych psychologów pracujących w ochronie zdrowia. Równolegle ze spotkaniami prowadzimy akcję medialną mającą na celu nagłośnienie tej sytuacji, są to artykuły w prasie, portalach internetowych jak też wywiady z dziennikarzami.

W najbliższym czasie 22 września ( sobota ) o godzinie 10.30 w Warszawie, planujemy manifestację psychologów, która będzie odbywać się niezależnie od manifestacji OPZZ, która zaczyna się około 12 – tej tego samego dnia. Podczas naszej manifestacji planujemy przejście pod budynek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wręczenie listu otwartego Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej dotyczącego naszej ustawy.

Zachęcamy gorąco wszystkich psychologów do udziału w tej manifestacji, niezależnie czy należą do OZZP czy nie. POKAŻMY SWOJĄ SIŁĘ, JEDNOŚĆ! Liczy się każde wsparcie, jesteśmy zdania, że wszystkim psychologom aktywnie pracującym w zawodzie zależy na zmianie obecnej sytuacji. Informacje na ten temat będziemy na bieżąco przekazywać na stronie www.ozzp.org.pl na Facebooku oraz drogą mailową.

Chcemy też zasygnalizować, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów ma w planach przeprowadzenie badań opinii środowiska, na początek przeprowadzimy pilotaż wśród członków OZZP, badania te będą w formie dwóch anonimowych ankiet on-line. Pierwsza będzie pytała psychologów o preferowane przez nich rozwiązania, które powinny się znaleźć w  treści Ustawy o zawodzie psychologa, druga ma za zadanie zdiagnozować bieżącą sytuację zawodową w naszym środowisku. W badaniach dotyczących ustawy o zawodzie psychologa pragniemy dać wszystkim psychologom możliwość poparcia jednego z rozwiązań dotyczących zakresu wykonywania zawodu psychologa, prawa do wykonywania zawodu i ochrony prawnej tytułu psychologa, kształcenia psychologów podstawowego i podyplomowego czy organów, które mają kontrolować jakość kształcenia i pracy psychologów w Polsce. Zapraszamy serdecznie do udziału w badaniach ankietowych wszystkich psychologów, im więcej osób weźmie w nich udział, tym większa możliwość dopasowania ustawy do  potrzeb całego środowiska. Mamy nadzieję, że wyniki tych badań ankietowych pomogą w stworzeniu jak najlepszych rozwiązań dotyczących uregulowania naszego zawodu.

Psychoterapia dziś. Rozmowy.

Zofia Milska-Wrzosińska (red.)

Skąd wiadomo, że psychoterapia może komuś pomóc wyzwolić się z psychicznego cierpienia? Co współczesne badania mówią o ludzkiej psychice? Jak rodzi się depresja? Na czym polega psychoterapia i jak długo powinna trwać? Jak zadbać o własny rozwój bez popadania w egocentryzm? Czy można pomóc parze, z której uchodzi para? Jak wygląda praca psychoterapeuty z dzieckiem? Jakie jest współczesne rozumienie uzależnienia? Czy każdy może zostać psychoterapeutą?

 Książka stanowi zbiór rozmów z czołowymi polskimi psychoterapeutami i superwizorami psychoterapii skupionymi wokół Laboratorium Psychoedukacji. Przedmiotem refleksji są tu rozmaite obszary życia i pracy psychoterapeutycznej, takie jak: relacje i budowanie poczucia bezpieczeństwa, ciąża i okres okołoporodowy, rodzicielstwo, cielesność i jej związki z psychiką, praca, uzależnienia, żałoba i trauma, przywracanie sprawczości, warsztat psychoterapeuty. Autorzy przyglądają się różnym formom i zastosowaniom psychoterapii w kontekście przemian zachodzących we współczesnym społeczeństwie, wskazują nowe kierunki rozwoju tej dziedziny, rozprawiają się z mitami na jej temat.

„O czym zatem jest ta książka? To w pewnym sensie opowieść o tym, czym jest dziś – pod koniec drugiej dekady XXI wieku – dziedzina zwana psychoterapią. Może właśnie to czyni tę książkę tak frapującą, że odpowiedź na jedno pytanie rodzi następne, a mnogość wątków wskazuje, jak złożona i wielowarstwowa jest rzeczywistość gabinetu psychoterapeutycznego. A jednocześnie z tej wielości problemów wyłania się obraz dziedziny dojrzałej teoretycznie, efektywnej praktycznie, użytecznej społecznie. Zaś psychoterapeuci są (mogą być) rzetelnie kształceni, samoświadomi siebie i swoich zadań oraz możliwości i ograniczeń. Warto podkreślić, że książka ta nie jest jedynie zbiorem ciekawych wywiadów na frapujące tematy. Tych szesnaście rozmów to zarazem swoisty collage, który ma znamiona podręcznika”.

Ze Wstępu Bogdana de Barbaro, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Uzależnienia behawioralne

Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska

Książka Uzależnienia behawioralne jest adresowana do wszystkich, którzy chcą bardziej wnikliwie przyjrzeć się własnym zachowaniom, temu, co ich niepokoi lub zastanawia w sposobie korzystania z internetu, pracowania, robienia zakupów czy uprawiania sportów. Przede wszystkim jednak kierowana jest do studentów psychologii, pedagogiki, socjologii klinicznej i nauk o zdrowiu oraz praktyków nie tylko różnych ośrodków terapeutycznych i zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym, lecz także instytucji opiekuńczych, wychowawczych i szkolnych. Na jej podstawie można zrewidować mity i przesądy na temat własnego stylu życia i korzystania z dóbr tak obficie współcześnie oferowanych.

Rosnące tempo życia powoduje, że coraz więcej czasu spędzamy w pracy, coraz mniej mamy go natomiast na spotkania z przyjaciółmi, realizację zainteresowań i pogłębianie rodzinnych więzi. Takie warunki kulturowo-społeczne sprzyjają kształtowaniu się i utrwalaniu pewnych sposobów funkcjonowania, które aktualnie nazywa się uzależnieniami behawioralnymi, takimi jak pracoholi­zm, patologiczne uprawianie hazardu, seksoholizm czy uzależnienie od opalania się lub aktywności fizycznej.

Zachowania te stanowią często poważny problem dla jednostki, źródło cierpienia dla najbliższych, są także istotnym problemem społecznym, ponieważ wymagają odpowiednich działań prewencyjnych. Stały się również przedmiotem zainteresowania badaczy i terapeutów, którzy próbują stworzyć programy zapobiegające ich powstaniu oraz programy ich leczenia. Najważniejsze pytanie, które wymaga bardziej jednoznacznej odpowiedzi, dotyczy rozróżnienia cech i konsekwencji zachowań, które należy uznać za szkodliwe, oraz cech i konsekwencji zachowań, które można traktować jako zdrowe i adaptacyjne.

W publikacji zaprezentowano informacje dotyczące naukowych modeli przyczyn uzależnień behawioralnych oraz opisano podstawy profilaktyki, poradnictwa i psychoterapii dla osób zmagających się z tym problemem. Osobną część publikacji poświęcono poszczególnym kategoriom uzależnień behawioralnych. Opisano problematyczne zachowania związane z:

  • hazardem
  • nowymi technologiami
  • zabiegami modyfikującymi ciało, jak uprawianie sportu, opalanie się, poddawanie operacjom plastycznym czy tatuowanie
  • spożywaniem wysokokalorycznych pokarmów
  • seksem i pornografią
  • zakupami
  • pracą.